Upravljanje kućnim aparatimaUpravljanje rasvetomUpravljanje klimatizacijomUpravljanje grejanjemUpravljanje bazenom i saunomUpravljanje roletnama, tendamaUpravljanje zalivnim sistemomInteligentni alarmni sistemiUpravljanje redosledom dešavanja
Upravljanje električnim uređajima
U sistem PAMETNA KUĆA™ se mogu uključiti praktično svi uređaji koji rade na struju, koji su motorizovani ili koji zahtevaju neko eksterno vođenje.
Cilj automatizacije je da se upravljanje pojednostavi, da o dnevnim aktivnostima te opreme brigu vodi PAMETNA KUĆA™, a da se korisnik liši brige. Na ovom polju imamo veliko iskustvo.
Upravljanje električnim uređajima podrazumeva uključivanje i isključivanje svih uređaja priključenih na električnu mrežu (bojler, rerna, šporet, grejalica…). Uređaje postavljamo u određeni režim jednim klikom na daljinskom upravljaču, telefonu ili ekranu osetljivom na dodir.
Preporuka je da veće potrošače (mašinu za veš, bojler, mašinu za sudove…) preprogramiramo za automatsko uključivanje u „režim štednje“ tj. intervalu jeftinije tarife (ručno uključivanje se može isvršiti nezavisno za preprogramirani automatski start).

Upravljanje rasvetom
Upravljanje rasvetom obuhvata kako mogućnost komandovanja uključi/isključi, tako i mogućnost dimovanja što je posebno interesantno za stvaranje posebnih efekata ambijenta.
Upravljanje rasvetom je moguće uključiti u scenarije i na taj način ih automatizovati. Ovaj vid upravljanja je podržan od strane svih kanala kontrole: daljinskim upravljačem, putem touch screen-a, putem telefona i interneta.
Sistem PAMETNA KUĆA omogućava sledeće funkcionalnosti u daljinskom upravljanju unutrašnjom i spoljašnjom rasvetom:

 • daljinsko i automatsko uključivanje i isklučivanje svih tipova rasvete
 • daljinsko i automatsko dimovanje klasične i halogene rasvete
 • funkcija „uključi sve“ i „isključi sve“
 • različiti programski scenariji simultanog uključivanja/isključivanja izabranih grupa spoljašnje i unutrašnje rasvete koji se aktiviraju jednim pritiskom tastera
 • menjanje ambijenta u domu jednim pritiskom tastera
 • automatsko uključivanje i isključivanje spoljašnje rasvete po zalasku/izlasku sunca

Upravljanje klimatizacijom
Daljinsko upravljanje klimatizacionim i sistemima ventilacije je jedan od najvećih generatora ušteda u sistemu PAMETNA KUĆA™.
U standardnoj funkcionalnosti sistema PAMETNA KUĆA™, klimatizacionim i ventilacionim sistemima upravljamo daljinski najčešće telefonom ili preko internet mreže u režimu uključi/isključi u zavisnosti od tipa sistema i tehničkih ograničenja.
Mi u Pametnoj Kući uštedi energije posvećujemo puno pažnje i posedujemo veliko iskustvo u sprezanju najrazličitije opreme različitih proizvođača u ovakve sisteme.
Do sada smo uspešno daljinski upravljali:

 • „split“ klima sistemima
 • fancoil sistemima
 • centalizovanim klima sistemima
 • klima sistemima sa klimatizacionim komorama
Najčešće se uz opcije trenutnog aktiviranja telefonom, preko interneta, daljinskim upravljačem ili preko touch screen-a PLC-om, koristi opcija preprogramiranja automatskog režima rada u vremenskom periodu jeftinije tarife struje, tzv.“režim štednje“.
Procenjene uštede u potrošnji električne energije koje se u „režimu štednje“ ostvaruju su oko 50% na hlađenju u letnoj sezoni, u zavisnosti od vremenskih prilika i koeficijenta termičke izolacije objekta.

Upravljanje grejanjem
Daljinsko upravljanje sistemom grejanja je jedan od najvećih generatora ušteda u sistemu PAMETNA KUĆA™. Mi u Pametnoj Kući ovome posvećujemo puno pažnje i posedujemo veliko iskustvo u sprezanju opreme različitih proizvođača.
U standardnoj funkcionalnosti sistema PAMETNA KUĆA™, sistemom grejanja upravljamo lokalno ili daljinski preko internet mreže u režimu uključi/isključi kao i zadavanjem temperatura po zonama u zavisnosti od tipa sistema i tehničkih ograničenja.
Do sada smo uspešno upravljali:

 • gasnim kotlovima
 • toplotnim pumpama
 • podnim grejanjem
 • zidnim grejanjem
 • fan coil (podni i plafonski)
Najčešće se uz opcije trenutnog aktiviranja preko touch screen-a PLC-om, koristi opcija preprogramiranja automatskog režima (stand by) rada u periodu kada je objekat prazan na duži period (putovanja, odmori i sl.).
Procenjene uštede u potrošnji energenata koje koristimo za grejanje i koji se u „režimu štednje“ ostvaruju kreću se od oko 30%, u zavisnosti od vremenskih prilika i koeficijenta termičke izolacije objekta.

Upravljanje bazenom i saunom
Daljinsko upravljanje bazenskom tehnikom najčešće obezbeđuje isporučilac bazena i bazenske opreme tako da se postojeći sistem lako integriše u sistem PAMETNA KUĆA™.
Ukoliko projektant i izvođač bazena nije predvideo daljinsku kontrolu opreme bazena, sistem automatizuje kontrolu pumpe, grejača i rasvete bazena.
Putem touch screen-a moguće je postaviti željenu temperaturu vode, a automatika će da vodi sistem i održava tu temperaturu. Takođe, ako je proces zagrevanja bazenske vode deo sistema za grejanje objekta, Pametna kuća™ omogućava da se ceo sistem automatizuje i uskladi. Sve ovo je deo sistema za uštedu energije.

Upravljanje roletnama, tendama
Motorizovane zavese i roletne, zamračivači ili tende su sastavni deo svakog objekta.
Pametna KućaTM zavese i roletne, tende stavlja pod kontrolu, na jednostavan način sinhroniše njihov rad i omogućava njihovo sprezanje u scenarija. Na taj način oni postaju sastavni deo nekog ambijenta, uz rasvetu i ostale uređaje. Takođe, moguće je upravljanje uspostaviti i u odnosu na kućnu meterološku stanicu, koja će da izda komandu namotavanja roletni u zavisnosti od brzine vetra.
Najčešće se realizuju scenariji:

 • spuštanja svih roletni pri izlasku iz stana
 • dizanje svih roletni pri povratku u stan
 • spuštanje određenih grupa roletni pri odlasku na spavanje (scenario „laku noć“) i dizanje istih pri scenariju „dobro jutro“
 • spuštanje roletni u dnevnom boravku i trpezariji pri aktiviranju scenarija „gledanje kućnog bioskopa“
 • automatsko uvlačenje tendi kada počne kiša ili brzina vetra pređe određenu vrednost
 • spuštanje/dizanje roletni u određenom periodu dana (izlazak/zalazak sunca)

Upravljanje zalivnim sistemom
Automatsko i daljinsko upravljanje zalivnim sistemom se realizuje na kućama sa dvorišnim zelenilom i baštama
Aktiviranje zalivnog sistema može se inicirati:

 • automatski preprogramiranjem u realnom vremenu (vremenski intervali uključenja i isključenja)
 • automatski merenjem senzorima vlažnosti zemljišta
 • daljinski univerzalnim daljinskim upravljačem, telefonom, preko interneta ili touch screen-a.

Inteligentni alarmni sistemi
Često se okviru integrisanog sistema PAMETNA KUĆA™ nalazi i inteligentni alarmni podsistem.
U slučaju alarmnih stanja (provale, požara, poplave…), pored već standardnih funkcija telefonske dojave alarmnih stanja, aktiviranje alarmne sirene, zoniranje prostora, audio nadzor u slučaju alarma, inteligentni alarmni sistem ima i dodatne funkcije koje ga izdvajaju od standardnih.
Složene funkcije inteligentnih alarmnih sistema

 • aktiviranje automatizovanih uređaja u slučaju alarma (paljenje-gašenje celokupne rasvete, spuštanje svih roletni, aktiviranje zvučnog upozorenja,…)
 • jedinstvena preventivna i funkcija odvraćanja koja je realizovana kroz simulaciju prisustva kada su kuća ili stan prazni, povremenim aktiviranjem određenih grupa rasveta, roletni,…,
 • „panik“ funkcija aktiviranja alarmne sirene i telefonske dojave kada u kući ili oko kuće čujemo sumnjiva kretanja ili druge zvuke

Upravljanje redosledom dešavanja
Najatraktivnija funkcija sistema kućne automatike PAMETNA KUĆA™ su programski scenariji, takozvani makroi.
Makroi su programski scenariji u kojima se u jednu sekvencu vezuje više komandi (događaja) koje se aktiviraju jednim pritiskom tastera i izvršavaju se simultano jedan za drugim po željenom redosledu. Jedna od najvažnijih funkcija sistema PAMETNA KUĆA™ koja nam omogućava da se jednim pritiskom tastera objekat brzo i jednostavno „prilagodi“ trenutnoj aktivnosti, različitim navikama, trenutnim raspoloženjima i specifičnom životnom stilu svakog stanara ili porodice koja koristi sistem. Ovo postižemo preprogramiranjem makroa na osnovu intervjua sa korisnikom, a inicijalno setovanje se može kasnije lako prilagođavati i menjati u skladu sa potrebama. Ova funkcija „prilagođavanja“ uz funkcije sigurnosti i energetskih ušteda, daje pun smisao nazivu koncepta i sistema PAMETNA KUĆA™.
U praksi su najčešći i uobičajeni programski scenariji za dolazak kući ili odlazak od kuće, gledanje kućnog bioskopa, romantičnu večeru, jutarnje ustajanje iz kreveta i večernji odlazak na spavanje, dok su ostali makroi potpuno specifični i različiti za svakog korisnika.