Pametni hotelski sistemi

Energetska efikasnost
Pametni hotelski sistemi predstavljaju integrisane i optimalizovane sisteme centralizovanog upravljanja, sa fokusom na energetsku efikasnost i potpunu kontrolu okruženja.
Sistem kao zadatak ima da omogući efikasno konfigurisanje i upravljanje podsistema sa ciljem racionalizacije, uštede energije kao i povećanja komfora.
Sistem treba da omogući i napredne funkcije u cilju ostvarivanja mogućnosti upravljanja potrošnjom energije i mogućnost generisanja ušteda.

Prilagodljivost
Pametni hotelski sistem svoj pridev dobija „prilagođavajući“ svoje parametre trenutnom zauzeću resursa hotela ili različitih jedinica unutar hotela poput svečanih sala, restorana i slično.
Integracija i upravljanje
Realizacija pametnih hotelskih sistema omogućava i integraciju sistema prema nekim namenskim softverima za hotele poput hotelskog softvera FIDELIO SUITE. Ovim se dobija još veća fleksibilnost i olakšava upravljanje hotelskim sistemima.
Upravljanje hotelskim sobama

Prilikom ulaska u sobu gost provlačenjem kartice pored Door Bell modula otključava ulazna vrata. Po ulasku, kartica se odlaže u držač koji šalje signal procesorskoj jedinici da uključi energetiku u sobi.
Pomoću DLP panela gost podešava parametre sistema grejanja, odnosno hlađenja i može da uključi/isključi hotelsku signalizaciju (DND, Clean Room, Pick Laundry) koja je vidljiva kako na Door Bell panelu tako i na centralnom računaru sa Hotel Menadžment softverom. Svaka komanda na ekranu DLP panelu je predstavljena određenom slikom koja je animirana tako da predstavlja trenutno stanje uređaja ili signala kojim se upravlja.
U slučaju da gost otvori prozor, automatski se isključuje klima uređaj u cilju uštede energije. Kupatilo hotelske sobe je opremljeno SOS tasterom povezanim na sistem.
Pored konfora i elegantnog dizajna koji ovaj sistem pruža korisniku, hotelsko osoblje može kontrolisati sve parametre hotelske sobe putem računara sa Hotel Menadžment softverom.

Komponente sistema

Hitni poziviGrejanje i hlađenjeDržač i čitač karticaHotel DLP PanelHotel door bellHotelski software
U svakoj sobi je predviđena montaža jednog ili dva SOS tastera – tastera za hitne pozive, koji su direktno vezani sa sobnim kontrolerom. Pritiskom na taster, kontroler automatski signalizira alarm centralnom sistemu za nadzor i upravljanje, nakon čega se blagovremeno preduzima određena akcija.

Moguće je praćenje rada podstanice sa regulacijom temperature vode u razvodu fan-coil-a i podnog grejanja, u zavisnosti od spoljne temperature kao i potrebe samog objekta.

Kada korisnik uđe u sobu, odlaganjem sobne kartice u odgovarajući držač sobnom kontroleru se signalizira prisustvo u prostoriji. On zatim uključuje napajanje svih raspoloživih rasveta i utičnica, i tako omogućava njihovo korišćenje. Sa druge strane, kada korisnik napušta prostoriju, vađenje kartice iz držača signalizira kontroleru da treba isključiti napajanje, čime se prekida napajanje uređaja i rasvete koji su eventualno ostali uključeni. Na ovaj način se generišu značajne uštede u potrošnji električne energije.

Veoma jednostavan za korišćenje, DLP zidni panel na elegantan način rešava problem prenatrpanosti zidova prekidačima, pamćenja funkcije svakog od njih, kao i problem usklađivanja njihovih dizajna

Moderno dizajniran modul sa integrisanim funkcijama i touch staklenim panelom

Panel od 17 cm koji integriše sve hotelske funkcije u jedan kompaktni modul (Zvono, DND, Clean Room, Pick Laundry, Broj sobe I Čitač RF kartica)

Mehanizam za montiranje bez šrafova (Magnetni)

Hotelski softver HDL-a nudi mogućnost uvida i kontrolisanja svakog uređaja u svim sobama sa jednog mesta. Moguće je veoma lako izvršiti rezervaciju željene sobe kao i uvid o stanjima soba po spratovima.