HVAC

Modul za grejanje i hlađenje SB-DN-HVAC

Modul za kontrolu fan coil-a, klima komora i VAV sistema.
Kao korisnički interfejs se koristi DLP panel.
Osnovne karakteristike:

 • 5 relejnih izlaza, 5A po kanalu
 • 1 analogni izlaz 0-10V DC
 • 3 brzine ventilatora
 • Režimi: grejanje, hlađenje, ovlaživanje i isušivanje vazduha
 • Potrošnja: 35mA/DC24V
Specifikacija:

 • Napajanje: DC 8-32V DC from Bus
 • Potrošnja: 35mA /DC24V
 • Izlazi: Relay 5A, 1 output 0-10 VDC
 • Radna temperatura: 0℃ – +45℃
 • Montiranje: Standardna šina 35mm
 • Komunikacija: HDL-BUS