Dimeri

Dimer 6ch 10A

Dimer visokih performansi, 6 kanala, 10A po kanalu.
Mogućnost kreiranja scenarija i sekvenci.
Ugrađena termička i prekostrujna zaštita.
Montaža na zid.
Maksimalna jednovremena struja 60A
Potrošnja: 250mA/DC24V
Specifikacija:

 • Napajanje: AC 220V
 • Potrošnja: 250mA/DC24V
 • Izlaznih kanala: 6ch
 • Ugradnja: Na zid. 
 • Izlazna struja po kanalu: Maksimalno 10A po kanalu
 • Maksimalno zbirno opterećenje:  60A
 • Zaštita: Kratak spoj, preopterećenje

Dimer 6ch 10A

Dimer balasta 6ch 0-10V

Modul za dimovanje balasta, 6 kanala 0-10V + 6 relejnih izlaza 10A.
Mogućnost kreiranja scenarija i sekvenci.
Tasteri za manuelnu kontrolu sa LED indikacijom trenutnog stanja.
Specifikacija:

 • Napajanje: DC24V
 • Potrošnja: 30mA/DC24V
 • Izlaznih kanala: 6ch
 • Ugradnja: 35mm DIN šina (8P)

Dimer balasta 6ch

Dimer 6ch 1A

Trailing Edge Dimer za montažu na DIN šinu, 6 kanala, 1A po kanalu.
Mogućnost kreiranja scenarija i sekvenci.
Ugrađena termička i prekostrujna zaštita.
Tasteri za manuelnu kontrolu sa LED indikacijom trenutnog stanja.
Specifikacija:

 • Napajanje: AC 110V-220V 50Hz/60Hz 15-30 VDC sa magistrale
 • Potrošnja statička: 15mA/DC24V
 • Potrošnja dinamička: 20mA/DC24V
 • Radna temperatura: -10ºC~45ºC
 • Izlaznih kanala: 6ch
 • Ugradnja: 35mm DIN šina (8P)
 • Izlazna struja po svakom kanalu:1A
 • Maksimalno zbirno opterećenje: 6A
 • Zaštita: Pregrejavanje, prekostrujna

6ch 1A

Dimer 4ch 2A

Trailing Edge Dimer za montažu na DIN šinu, 4 kanala, 2A po kanalu.
Mogućnost kreiranja scenarija i sekvenci.
Ugrađena termička i prekostrujna zaštita.
Tasteri za manuelnu kontrolu sa LED indikacijom trenutnog stanja.
Specifikacija:

 • Napajanje: AC 110V-220V 50Hz/60Hz 15-30 VDC sa magistrale
 • Potrošnja statička: 15mA/DC24V
 • Potrošnja dinamička: 20mA/DC24V
 • Radna temperatura: -10ºC~45ºC
 • Izlaznih kanala: 4ch
 • Ugradnja: 35mm DIN šina (8P)
 • Izlazna struja po svakom kanalu:2A
 • Maksimalno zbirno opterećenje: 6A
 • Zaštita: Pregrejavanje, prekostrujna

4ch 2A

Dimer 2ch 3A

Trailing Edge Dimer za montažu na DIN šinu, 2 kanala, 3A po kanalu.
Mogućnost kreiranja scenarija i sekvenci.
Ugrađena termička i prekostrujna zaštita.
Tasteri za manuelnu kontrolu sa LED indikacijom trenutnog stanja.
Specifikacija:

 • Napajanje: AC 110V-220V 50Hz/60Hz 15-30 VDC sa magistrale
 • Potrošnja statička: 15mA/DC24V
 • Potrošnja dinamička: 20mA/DC24V
 • Radna temperatura: -10ºC~45ºC
 • Izlaznih kanala: 2ch
 • Ugradnja: 35mm DIN šina (8P)
 • Izlazna struja po svakom kanalu:3A
 • Maksimalno zbirno opterećenje: 6A
 • Zaštita: Pregrejavanje, prekostrujna

2ch 3A

Dimer 1ch 6A

Dimer za montažu na DIN šinu, 1 kanala, 6A po kanalu.
Mogućnost kreiranja scenarija i sekvenci.
Ugrađena termička i prekostrujna zaštita.
Tasteri za manuelnu kontrolu sa LED indikacijom trenutnog stanja.
Specifikacija:

 • Napajanje: AC 110V-220V 50Hz/60Hz 15-30 VDC sa magistrale
 • Potrošnja statička: 15mA/DC24V
 • Potrošnja dinamička: 20mA/DC24V
 • Radna temperatura: -10ºC~45ºC
 • Izlaznih kanala: 1ch
 • Ugradnja: 35mm DIN šina (8P)
 • Izlazna struja po svakom kanalu:6A
 • Maksimalno zbirno opterećenje: 6A
 • Zaštita: Pregrejavanje, prekostrujna

1ch 6A

Dimer 6ch 2A

Dimer za montažu na DIN šinu, 6 kanala, 2A po kanalu.
Mogućnost kreiranja scenarija i sekvenci.
Maksimalna jednovremena struja 10A
Ugrađena termička i prekostrujna zaštita.
Tasteri za manuelnu kontrolu sa LED indikacijom trenutnog stanja.
Specifikacija:

 • Napajanje: AC 110V-220V 50Hz/60Hz 8-32 VDC sa magistrale
 • Potrošnja: 30mA/DC24V
 • Radna temperatura: -10ºC~45ºC
 • Izlaznih kanala: 6ch
 • Ugradnja: 35mm DIN šina (8P)
 • Izlazna struja po svakom kanalu: 2A
 • Maksimalno zbirno opterećenje: 10A
 • Zaštita: Pregrejavanje, preopterećenje, prenaponska zaštita

6ch 2A

Dimer 4ch 3A

Dimer za montažu na DIN šinu, 4 kanala, 3A po kanalu.
Mogućnost kreiranja scenarija i sekvenci.
Maksimalna jednovremena struja 10A
Ugrađena termička i prekostrujna zaštita.
Tasteri za manuelnu kontrolu sa LED indikacijom trenutnog stanja.
Specifikacija:

 • Napajanje: AC 110V-220V 50Hz/60Hz 8-32 VDC sa magistrale
 • Potrošnja: 30mA/DC24V
 • Radna temperatura: -10ºC~45ºC
 • Izlaznih kanala: 4ch
 • Ugradnja: 35mm DIN šina (8P)
 • Izlazna struja po svakom kanalu: 3A
 • Maksimalno zbirno opterećenje: 10A
 • Zaštita: Pregrejavanje, preopterećenje, prenaponska zaštita

4ch 3A

Dimer 2ch 6A

Dimer za montažu na DIN šinu, 2 kanala, 6A po kanalu.
Mogućnost kreiranja scenarija i sekvenci.
Maksimalna jednovremena struja 10A
Ugrađena termička i prekostrujna zaštita.
Tasteri za manuelnu kontrolu sa LED indikacijom trenutnog stanja.
Specifikacija:

 • Napajanje: AC 110V-220V 50Hz/60Hz  8-32 VDC sa magistrale
 • Potrošnja: 30mA/DC24V
 • Radna temperatura: -10ºC~45ºC
 • Izlaznih kanala: 2ch 
 • Ugradnja: 35mm DIN šina (8P)
 • Izlazna struja po svakom kanalu: 6A
 • Maksimalno zbirno opterećenje: 10A
 • Zaštita: Pregrejavanje, preopterećenje, prenaponska zaštita

2ch 6A