Automatizacija i sigurnost

Sigurnosni modul SB-DN-SEC250K

Alarmna centrala.
Specifikacija:

  • Podržava do 250,000 zona
  • 24 hours zones, Fire, Gas, Panic, silence Panic, Current, Freeze Alarm
  • ALL security modes, vacation, away, night, night with guest, day, OFF
  • Auto Arming, Disarming
  • Svi tipovi senzora, NC, NO, Analog
  • Pozivi, SMS, uzbuna, slanje SMS u slučaju alarma

Logički modul SB-DN-Logic960

Programabilni modul za pamćenje logike i distribuciju tačnog vremena.
Montaža na DIN šinu.
Specifikacija:

  • Maksimalno 12 modova
  • U svakom modu, moguce koristiti 4 bloka: And / Or / Nand / Nor
  • Logički ulazi : vreme, status modula, spoljašnji ulazi, univerzalni prekidači itd…
  • Dostupno daljinsko programiranje i rukovođenje